อุซุซังรีสอร์ท
อุทยานธรณีโลกจีโอพาร์คของยูเนสโก
อุซุซังโรปเวย์

สภาพการเดินรถโรปเวย์

รถกระเช้าหยุดให้บริการชั่วคราวในวันนี้

ชั่วโมงเดินรถสำหรับวันพรุ่งนี้2024/07/13

รอบแรก(ขาขึ้น) 8:15am

รอบสุดท้าย(ขาลง) 5:45pm

LIVE IMAGES OF Mt.USU

LIVE IMAGES OF MT.USUZAN

Image from the Summit station (Click to enlarge image)

ปัจจุบัน

สภาพภูเขาไฟอุซุในปัจจุบัน

สภาพอากาศบริเวณสถานียอดเขาในปัจจุบัน

12 ก.ค. 2024 12:00 pm

สภาพอากาศ แจ่มใส
อุณหภูมิ 20℃
ความเร็วลม 10m/s

เวลาที่ใช้โดยประมาณ

1 รถกระเช้า + อาคารชมวิวทะเลสาบโทยะ เวลาที่ใช้โดยประมาณ 40
นาที
2 รถกระเช้า + อาคาชมวิวทะเลสาบโทยะ + อาคารชมวิวพื้นที่ราบปากปล่องภูเขาไฟ เวลาที่ใช้โดยประมาณ 60
นาที

ตารางเดินรถ&ค่าบริการ

ค่ารถ (รวมภาษี)

ค่ารถปกติ (ไป-กลับ รวมภาษี)
บุคคลทั่วไป ผู้ใหญ่
(เด็กมัธยมต้นขึ้นไป)
1,800 เยน
เด็ก
(เด็กประถม)
900 เยน

ค่าโดยสารอื่น ๆ

หมู่คณะ ตั้งแต่ 15 คนขึ้นไป (ไป-กลับ รวมภาษี)
หมู่คณะ หมู่คณะทั่วไป ผู้ใหญ่ 1,620 เยน
เด็กเล็ก 810 เยน
คณะนักเรียนและอาจารย์ นักเรียนมัธยมปลาย 1,260 เยน
นักเรียนมัธยมต้น 1,080 เยน
นักเรียนประถม 630 เยน
ราคาลดพิเศษ (ไป-กลับ รวมภาษี)
ต้องแสดงสมุดบุคคลพิการ ※ราคาลดใช้ได้เฉพาะกับบุคคลเจ้าของสมุด ผู้ใหญ่ 900 เยน
เด็กเล็ก 450 เยน

ตารางเวลาการเดินรถอุซุซังโรปเวย์

อุทยานธรณีโลกจีโอพาร์คของยูเนสโก

ผืนดินใหญ่ที่เคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง

อุทยานธรณีโลกโทยะโกะะอุซุซังแห่งนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างในทุกหลายสิบปีเนื่องจากการประทุของภูเขาไฟ เป็นสถานที่เรียนรู้และสัมผัส “ผืนดินใหญ่ที่เคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง” ที่สำคัญและหาได้ยากในโลก นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งชื่นชมความสวยงามของทิวทัศน์ที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของภูเขาไฟ

การอยู่ร่วมกันระหว่างผู้คนและภูเขาไฟ

ภูเขาไฟอุซุได้สร้างความเสียหายมากมายจากการระเบิดครั้งแล้วครั้งเล่าในสมัยก่อน คนในพื้นที่ได้ประสบความลำบากมายาวนานและในที่สุดได้เรียนรู้ธรรมชาติของภูเขาไฟและพบวิธีที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบ พวกเราสร้างระบบค้นหาการประทุของภูเขาไฟแบบทันด่วน เพื่อยับยั้งความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นให้น้อยที่สุด และใช้ประโยชน์ต่างๆ ที่ได้จากภูเขาไฟอุซุ เช่น น้ำพุร้อน การเกษตร ทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงาม ภายใต้แนวคิด ” อยู่ร่วมกันกับภูเขาไฟ”

ประวัติการเคลื่อนไหวของผืนดิน การระเบิดร่วม 4 ครั้งในศตวรรษที่ 20〜ภูเขาไฟที่มีชีวิต อุซุซัง

1910

จากการระเบิดบริเวณฐานภูเขาทำให้เกิดปากปล่องภูเขาไฟ 45 แห่ง และเกิดเป็น “ภูเขาไฟใหม่สมัยเมจิ” หลังจากการระเบิด ได้ค้นพบแหล่งน้ำพุร้อนและพัฒนามาเป็น “โทยะโกะออนเซน” ในปัจจุบัน
ที่มาของรูปถ่าย : อาคารอนุสรณ์มิมะจึมะซาโอะ

1943-45

จากการระเบิดบริเวณฐานภูเขาไฟ พื้นที่ดินบริเวณไร่ข้าวสาลีได้ยกตัวขึ้นกลายเป็นสิ่งอนุรักษ์ทางธรรมชาติ “ภูเขาไฟใหม่สมัยโชวะ”
ที่มาของรูปถ่าย : อาคารอนุสรณ์มิมะจึมะซาโอะ

1977-78

การระเบิดบริเวณยอดภูเขาครั้งใหญ่ ซึ่งมีเถ้าถ่านควันไฟพ่นออกมาสูงถึง 12,000 เมตรและสร้างความเสียหายรุนแรง พื้นที่ราบปากปล่องภูเขาไฟได้ยกตัวขึ้นกลายเป็น “ภูเขาไฟอุซุใหม่”

2000

เกิดการประทุบริเวณด้านหลังของฐานภูเขาใกล้กับโทยะโกะออนเซน แต่ด้วยการพยากรณ์การระเบิดของภูเขาไฟที่รวดเร็วแม่นยำ ทำให้การอพยพคนล่วงหน้าประสบความสำเร็จ และไม่มีผู้ที่เสียชีวิตหรือบาดเจ็บ
ที่มาของรูปถ่าย : กองกำลังป้องกันตนเองภาคพื้นดิน

ประโยชน์จากภูเขาไฟ

สิ่งก่อสร้างและสถานที่ต่างๆในคะซังมุระ (หมู่บ้านภูเขาไฟ)

ขอแนะนำสถานที่พักผ่อน ร้านอาหารและแหล่งช็อปปิ้ง

พักผ่อน! ทานอาหารอร่อย! ช็อปปิ้ง! เชิญทุกท่านมาสนุกและอิ่มอร่อยกันที่ “คะซังมุระ” บริเวณสถานีโรปเวย์ซังโระคุ หลังจากเดินเที่ยวเสร็จ

คาเฟ่

ฟุงคะเท

ร้านค้า

แหล่งเรียนรู้ภายในหมู่บ้านภูเขาไฟ

สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับการระเบิดของภูเขาไฟอุซุ ไปพร้อมๆกับชื่นชมทัศนียภาพจากรถกระเช้าโรปเวย์

ศูนย์ข้อมูลหมู่บ้านภูเขาไฟจีโอพาร์คโทยะโกะอุซุซัง

ศูนย์ข้อมูลหมู่บ้านภูเขาไฟจีโอพาร์คโทยะโกะอุซุซัง เป็นแหล่งนำเสนอเสน่ห์และสิ่งที่น่าสนใจที่สามารถเข้าใจได้ง่าย ให้แก่ผู้ที่มาเยือนภูเขาไฟอุซุและ”อุทยานธรณีโทยะโกะอุซุซัง” ศูนย์ข้อมูลตั้งอยู่ภายใน “คะซังมุระ” สถานีซังโระคุ อุซุซังโรปเวย์ ในบางกรณีอาจไม่สามารถเข้าไปชมนิทรรศการได้เนื่องจากมีการจัดสัมมนา

ห้องลองประสบการณ์ภูเขาไฟระเบิด

“ห้องลองประสบการณ์ภูเขาไฟระเบิด” จำลองสภาพภูเขาไฟระเบิดด้วยภาพเคลื่อนไหว แสงและเสียง เชิญท่านมาลองประสบการณ์ลาวาไหลพุ่งออกมาจากส่วนลึกใต้พื้นโลก (เข้าชมฟรี)

โรงหนังป้องกันภัยพิบัติที่ยอดเขา

นำเสนอเรื่องราวผู้คนที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์การระเบิดของภูเขาไฟอุซุ และความพยายามต่างๆในการลดความเสียหายจากภัยพิบัติ

แผงนิทรรศการเรียนรู้ “เรื่องเล่าเกี่ยวกับการระเบิดของภูเขาไฟ”

จัดแผงนิทรรศการ “เรื่องเล่าเกี่ยวกับการระเบิดของภูเขาไฟ” สำหรับบอกเล่าประวัติการระเบิดของภูเขาไฟอุซุและอธิบายโครงสร้างของภูเขาไฟให้สามารถเข้าใจได้ง่าย ※ นิทรรศการมีจัดตั้งอยู่ที่บริเวณสถานีอุซุซังโรปเวย์ ยอดเขาด้วย

การเดินทาง

ที่ตั้ง 184-5 โชวะชินซัง โซเบะจึ-โจ อุซุ-กุน ฮอกไกโด ญี่ปุ่น 052-0102
เวลาเปิดให้บริการ 8:00 – 18:00 (อาจเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล)
>> ตารางเดินรถและค่าบริการ คลิกที่นี่
การเดินทางโดยรถยนต์ ใช้เวลาประมาณ 15 นาทีโดยรถยนต์ จากชุมทางดะเตทางด่วนสายโด-โอ มายังโชวะชินซัง
321 433 349*17
ลานจอดรถ (จำนวนรถที่รองรับได้) รถบัส 40 คัน รถยนต์ทั่วไป 400 คัน
ค่าจอดรถ รถบัส: 2,000 เยนต่อ 1 วัน รถยนต์: 500 เยนต่อ 1 วัน
ติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์

โทร:+81-(0)142-75-2401

แผนที่การเดินทาง

ลิ้งค์

Asahidake Ropeway

Cote Asahikawa Country Club